Aydınlatma (Işık) Teknikleri / Işığın Yönü
< Önceki 1 2 [3] 4 5 Sonraki >
     
 

IŞIĞIN YÖNÜ (LIGHT DIRECTION)

Arka planın siyah ve farlı yönlerden gelen eşit yoğunluk ve renkte ışıklarla aydınlatılan bir insan yüzü sahnesine baktığınızda bu resmin dış çizgilerinin 2 boyutlu olduğunu düşünürsünüz. Çünkü aynı renk ve yoğunluktaki ışık hüzmeleri yüzün bütün yönlerini aynı renk ve yoğunlukta ortaya çıkarır. Gölgede kalan bölgelerin etkisi ışık hüzmeleri nedeniyle zayıflar.

Burada dikkat edilmesi gerek husus; parlaklık ve gölgeyle birlikte nesnenin biçimini ortaya çıkaran şey farklı yön ve yoğunluktaki ışık kaynaklarıdır.

Bir ışık kaynağından gelen ışığın yönü nesnenin şeklini ve ona bakan insan üzerindeki etkiyi olumlu yönde değiştirir. Bunun yanı sıra algıyı da olumsuz şekilde etkileyebilir. Aydınlatılacak bir nesneye derinlik kazandırmak, parlak bölge ve gölge elde etmek için ilk ya da anahtar ışık kaynağını kameraya belli bir açıyla yerleştirin. Ortaya çıkan derinlik sayesinde gittikçe artan ya da azalan parlaklık ve gölge elde etmiş olursunuz. Monitörde gördüğünüz şey 2 boyutlu olmasına rağmen parlaklık ve gölge onun 3 boyutluymuş gibi algılanmasını sağlar. Bunu daha iyi anlamak için aşağıdaki resimleri inceleyin.

Resim 2.1 Resim 2.2

Resim 2.1’de nesne, kameranın soluna konmuş tek ışık kaynağıyla aydınlatılmaktadır. Yüzeyler üzerindeki ayrışma bölgeleri, şişkinlikler ve çukur bölgeler rahatlıkla görülmektedir. Aynı zamanda nesnenin kaidesi de görünür durumdadır.

Resim 2.2’de de nesne aynıdır fakat ışık kamerayla aynı açıya sahiptir. . Ön taraftaki ayrıntılar hemen hemen kaybolmuştur çünkü 2.1’deki nesne içi gölgeler zayıflamıştır. Buna karşın kenarlarda bazı ayrıntılar hala görünür durumdadır.Bana göre bu resim oldukça sıkıcı.

Gelen ışığın yönünün aynı zamanda resmin ruhu üzerinde de önemli etkisi vardır. Aşağıda tipik bir örnekle gösterilen bu durumda nesne alt kısımdan aydınlatılmıştır ve bu sayede dramatik etki elde edilmiştir. Aşağıdaki 2 resmi inceleyin. İkisinde de ışık kaynağı yüzün aşağısındadır,fakat farklı yönlerdeki ışık resmin ruhunu değiştirmektedir. Resim 3.1 karakterin tehditkar durumunu aldukça iyi yansıtırken Resim 3.2’de bu etki çok zayıftır.

Resim 3.1 Resim 3.2

Bu tür aydınlatmalarla pek karşılaşmayız. Dışarıda ışık öncelikle gökten gelir dolayısıyla üzerimizdedir İçerde ise ışık ya tavanda ya da duvardadır. Aşağıdan gelen ışık göz tarafından rahatlıkla görülebildiği için oldukça rahatsız edicidir. Çoğu zaman gözlerimizi ışık kaynağından kaçırırız. Alışık olmadığımız bir şekilde aşağıdan direkt bir ışık kaynağıyla aydınlatılan bir yüz dramatik etki oluşturur. Yukarıdan gelen ışığın olumlu olduğunu düşünüyorsak, aşağıdan gelen ışık bunun tam tersidir. Yani karakterimiz pek “hırlı” biri değildir.

Buna karşın yüzü aşağıdan gelen ışıkla aydınlatmanın her zaman olumsuz olduğu söylenemez. Bununla demek istediğim romantik etki de elde edilebilir.

Bir yüzü ya da karakteri aydınlatırken bu karakterin hangi özelliğinin onda belirleyici olduğunu iyi hesap etmelisiniz. 3.1 ve 3.2’deki karakterleri inceleyecek olursak karakterimizin belirleyici özelliklerinin uzun yüz, çatık kaşlar, çıkık elmacık kemikleri ve küçük gözler olduğu görülecektir. Bütün bu özellikler karakter olumsuzluk katmaktadır. Fakat burun oldukça sıradan. Her karakterin belli özellikleri vardır fakat aydınlatmaya bağlı olarak insanda olumlu ya da olumsuz etki uyandırır. Bu olumlu ya da olumsuz özellikler ışık türüne göre ön plana çıkarılabilir Resim 2.1 ve Resim 3.1 karşılaştırırsanız iki karakterin uyandırdığı farklı etkileri görebilirsiniz. Resim 2.1’deki karakterimiz kaslı biri olmasına rağmen bir düşünce adamı hissi uyandırmaktadır. Yukarıda bahsettiğim gibi yüzündeki bütün olumsuzluklara rağmen (çatık kaş, çıkık elmacık kemiği v.b.) Resim 2.2 ve hatta Resim 2.1’de bu özellikler vurgulanmamıştır. Hasılı kelam ışık karakterinizi pek çok yönden etkiler.

Karakterinizi masum biri gibi göstermek için olumsuz yönlerini gizlemek istediğiniz durumlar olabilir. Böyle bir durumda ışığı öyle yerleştirmelisiniz ki bu olumsuz özelliklerin gölgeleri oldukça zayıflasın.

Kafanın yukarıdan aydınlatılması Rönesans ressamları tarafından karaktere ruhani ve ilahi bir hava vermek amacıyla çok kullanılmıştır . Buna karşın böyle bir ışığın etkisi büyük ölçüde konuya bağlıdır. 4.1 ve 4.2 resimleri inceleyin. Karakterin olumsuz yönleri önemli ölçüde kaybolurken bütünüyle de yok olmuş değildir.

Resim 4.1 Resim 4.2

Resim 4.3 ve 4.4’de ışık kaynağı yukardadır fakat haleli bir karakter etkisi uyandırmamaktadır. Resim 4.1, 4.2 ve 4.3, 4.4 arasındaki fark 4.3 ve 4.4 resimlerinde yoğun sert spot ışık kullanılmasından doğmaktadır. Böylesi yakın ve sert ışık (aynı zamanda uzun gölge) karaktere olumsuzluk katmaktadır.

Resim 4.3 Resim 4.4
 
     
     
< Önceki 1 2 [3] 4 5 Sonraki >
 
Bilgisayar Grafiği ve Sayısal Efekt sitesi   © 2004-2010 | SineFX - Tüm hakları Saklıdır
Bu sitede kullanılan tüm logo ve ticari markaların hakkı, sahiplerine aittir. Ziyaretçilerin sitede olsun, forumlarda olsun yolladıkları mesajlardan, mesajı yollayanlar sorumludur. Sitedeki diğer yazılar, uygulamalar sineFX sitesinin izni olmadan kullanılamaz.
Şikayet ve önerileriniz için site yönetimine e-posta ile ulaşabilirsiniz.